Nhà thuốc 247 HT PHARMACY

Dụng cụ y tế

Que thử thai Chip-Chips

105.000

Giúp phát hiện có thai sớm sau quan hệ từ 7 - 10 ngày.
Thêm vào giỏ hàng

Xịt họng Nhất Nhất – Giảm nhanh ngứa họng, viêm họng, viêm amidan, thanh quản

95.000

Nếu xịt đúng cách thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút
Hỗ trợ: Giảm nhanh ngứa họng, viêm họng, viêm amidan, thanh quản
Thêm vào giỏ hàng

Xịt họng Nhất Nhất Kid – Cắt nhanh cơn ho

95.000

Hỗ trợ: Giảm nhanh ngứa họng, viêm họng, viêm amidan, thanh quản
Nếu xịt đúng cách thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút
Thêm vào giỏ hàng