Nhà thuốc 247 HT PHARMACY
Bướu sợi tuyến Birads 3: Tìm hiểu đầy đủ và chính xác về căn bệnh nàyBướu sợi tuyến Birads 3: Tìm hiểu đầy đủ và chính xác về căn bệnh này
Tin tức

Bướu sợi tuyến Birads 3: Tìm hiểu đầy đủ và chính xác về căn bệnh này

Tìm hiểu đầy đủ và chính xác về Bướu sợi tuyến Birads 3, một căn bệnh phổ biến ở phụ nữ, được xác định qua các kết quả nhận thấy trên hình ảnh siêu âm vú.

Bướu sợi tuyến Birads 3: Tìm hiểu đầy đủ và chính xác về căn bệnh này

Danh sách sản phẩm

Que thử thai Chip-Chips

105.000

Giúp phát hiện có thai sớm sau quan hệ từ 7 - 10 ngày.
Thêm vào giỏ hàng